Over

Marco Rose Architectuur

architectuur stedenbouw supervisie

Wie zijn wij

 

Marco Rose Architectuur is een jong bureau ontstaan vanuit de samenwerking tussen ervaren vakmensen. Onze opdrachten beslaan zowel architectuur als stedenbouw door heel Nederland en soms over de grens. De rode draad in ons werk is de wens een herkenbare, kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te maken. Dat kan zijn in een landelijke of een stedelijke omgeving, in de achtertuin, in een nieuwbouwwijk of in beschermd stadsgezicht. Soms voor multifunctioneel gebruik, soms met één bestemming. Voor de smalle en de brede beurs. Voor één opdrachtgever of voor een samenwerkingsverband met veel en soms uiteenlopende belangen.

In onze ogen is ontwerpen onderzoeken, praten en veel luisteren. Vaak zijn onze schetsen een getekende weergave van het overleg en dienen als communicatie middel om randvoorwaarden, de wensen en de eisen scherp te krijgen. We waken ervoor om met een vooropgezet eindbeeld van start te gaan. We laten ons liever meevoeren in het proces met alle krachten die daarin werken, op zoek naar de meest optimale oplossing voor alle betrokkenen.

We doen dit werk met een flexibel team van breed opgeleide professionals. Samen kunnen we alle fases van een project verzorgen. We tekenen met AutoCAD en sinds enige tijd ook met Revit, een 3D programma waarmee het mogelijk is in een Bouw Informatie Model (BIM) met andere partijen samen te werken. Daarnaast blijft het schetsen een belangrijk onderdeel, gedachten zijn vaak sneller en krachtiger uitgebeeld met de hand.

Voorwaarden

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.